FAQ

Hier vindt u al uw antwoorden op uw vragen!
1. Ik heb een storing of onderhoudsgebrek in mijn huurwoning. Waar moet ik dat melden?
Bestudeer altijd eerst het Besluit Kleine Herstellingen zoals deze door de Rijksoverheid is opgesteld want de kans bestaat dat u kleine storingen of gebreken in uw woning zelf dient op te lossen. Mocht dit niet het geval zijn neem dan contact op met de beheerder van uw woning D&S Vastgoed (dens@densvastgoed.nl)
2. Er is sprake van een spoedeisende calamiteit. Wat moet ik doen?
U kunt bij uitsluitend spoedeisende calamiteiten zoals bijvoorbeeld een gaslek, extreme lekkage of verstopte hoofdriolering bellen naar 010 – 3132799.
3. Hoe moet ik de huur opzeggen?
Hiervoor kunt u contact opnemen met de beheerder van uw woning D&S Vastgoed (dens@densvastgoed.nl). De huurovereenkomst kan enkel worden opgezegd per de eerste dag van de maand met in acht neming van een opzegtermijn van één volledige kalendermaand. Voorbeeld: Indien u de woning per 01 januari wilt opzeggen, dient de huuropzegging voor 30 november bij ons binnen te zijn. Voor het beëindigen van uw huurovereenkomst bedrijfsruimte verwijzen wij u naar uw huurovereenkomst.
4. Wat gebeurt er nadat ik mijn huurwoning heb opgezegd?
Als wij uw huuropzegging hebben ontvangen, sturen wij u een bevestiging met daarin data van een voor- en eindinspectie in de woning. Tijdens een voorinspectie informeren wij u wat u eventueel zou moeten doen alvorens u de sleutels op de einddatum aan ons inlevert. Dit kan bijvoorbeeld zijn het schilderen van wanden en/of het verwijderen van tapijt etc.
5. Kan ik een huurder aandragen als ik mijn huurwoning opzeg?
U kunt bij uw huuropzegging een kandidaat huurder aandragen. Wij kunnen echter niet garanderen dat aangedragen personen ook daadwerkelijk kunnen huren. Dit in verband met eventuele wachtlijsten en inkomensvereisten. Wij dienen van kandidaat-huurders per e-mail (dens@densvastgoed.nl) kopieën te ontvangen van het identiteitsbewijs (afgeschermd), een drietal recente salarisstroken alsmede bankafschriften met daarop de storingen van het salaris. Eventueel kunnen wij nog een werkgeversverklaring opvragen.
6. Wanneer krijg ik de waarborgsom van mijn huurwoning terug?
Doorgaans ontvangt u binnen vier weken na de sleuteloverdracht uw waarborgsom terug. Eventuele schade, huurachterstand of anderszins zou met uw waarborgsom verrekend kunnen worden.
7. Als één van de huurders vertrekt, wat moet ik dan doen?
Indien er wijziging van huurders plaatsvindt, dient hiervoor een allonge of nieuwe huurovereenkomst opgemaakt te worden. Van de nieuwe huurder(s) dienen wij een kopie legitimatiebewijs (afgeschermd) te ontvangen, drie recente salarisstroken alsmede bankafschriften met daarop de storingen van het salaris. Als deze gegevens door ons akkoord worden bevonden, gaan wij over tot de schriftelijke aanpassing hiervan.
8. Hoe kom ik aan een verhuurdersverklaring omtrent goed (betalings-)gedrag?
U dient deze schriftelijk aan te vragen middels het sturen van een e-mail naar dens@densvastgoed.nl.
9. Ik wil graag mijn huur automatisch door jullie laten incasseren.
Download onderstaande SEPA machtiging. Stuur deze vervolgens ingevuld en ondertekend naar dens@densvastgoed.nl.
10. Zijn huisdieren toegestaan in een woning?
Nee, huisdieren zijn niet toegestaan in de woning.
Inloggen Mijn Ally

Documenten te downloaden

Download
Download
Download